Walkingfloors

Walkingfloors zijn zeer geschikt voor grote volumen losgestorte goederen of om gepalletiseerde goederen te vervoeren. Ook op locaties waar de hoogte het niet toelaat om te kiepen, zet Traveo de walkingfloors in.

Walkingfloor-transporten van Traveo zijn zowel nationaal als internationaal.

BEKIJK HET WAGENPARK