Walkingfloors


Walkingfloor-transporten van Traveo vinden internationaal plaats.

Walkingfloors zijn zeer geschikt voor grote volumen losgestorte goederen of om pallets goederen te vervoeren. Ook op locaties waar de hoogte het niet toelaat om te kiepen, zet Traveo de walkingfloors in.

Uw producten snel, goed en betaalbaar op de juiste plaats